Närvaro betyder inte engagemang.

Närvaro betyder inte engagemang.

Gallup genomförde 2017 en stor undersökning i Europa för att undersöka hur engagerade medarbetare känner sig på sin arbetsplats. Undersökningen visade att enbart 14% av Sveriges medarbetare känner sig engagerade på sin arbetsplats, att vara närvarande på sin arbetsplats betyder alltså inte automatiskt att du är engagerad. Hela 75% av medarbetarna klassificerade sig som oengagerade och 11% av medarbetarna klassificerade sig som aktivt oengagerade. En aktiv oengagerad medarbetare vantrivs på sin arbetsplats och sprider negativ energi omkring sig.

Affärsenheter med högre koncentration engagerade arbetare har högre produktivitet och bättre lönsamhet. Den här undersökningen visar dock att det globala engagemangsmönstret är negativt. Därför är det viktigt att du som chef genomför kontinuerliga undersökningar av dina medarbetares engagemang. Det är också viktigt att du som ledare är mottaglig för feedback från dina anställda, för att öka dina anställdas engagemang i företaget.