Produkt

PreWoe gör vardagen lite enklare, säkrare och mer hållbar

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Med bättre information kan ni ta bättre beslut

Ett system att växa i

PreWoe är en komplett plattform som samlar allt på ett och samma ställe. Ni får en tydlig överblick av vad som måste göras och systemet påminner när det är dags för nästa aktivitet. Enkelt, tidseffektivt och säkert.

Några av PreWoe:s alla funktioner.
Kontakta oss och boka en demo om du vill veta mer om alla moduler som PreWoe erbjuder.

Mål & rutiner

Bra och tydliga mål är nyckeln för en lönsam verksamhet. Med PreWoe får du en lättöverskådlig bild av nuläget som hjälper dig att ta bättre beslut för framtiden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar dina medarbetare på jobbet. Från fysiska faktorer som ventilation och kemikalier till organisation och sociala behov som gemenskap och återhämtning. PreWoe samlar in information från alla delar.

Medarbetare

Medarbetarna är företags viktigaste tillgång. PreWoe håller koll på hur dina medarbetare mår och vad du kan göra för att de ska må bättre.

PreWoe system bild

Kvalitet & Miljö

Vilka krav ställer dina kunder när det gäller ISO-certifieringar, rapporter och utbildningar? Med PreWoe får du enkla verktyg som gör att du kan leva upp till kundernas förväntan – och lite till.

Visselblåsning

Vem gör vad när det som inte får hända sker? Med PreWoe får du hjälp att hantera visselblåsningar.

PreWoe System bild

En komplett plattform som stärker ditt företag

Med PreWoe får du nöjdare medarbetare, säkrare arbetsmiljö och en tryggare leverans till kund. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på.

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Arbetsmiljöpolicy, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till