SÅ FUNGERAR PREWOE

PreWoe gör vardagen

lite enklare, säkrare och rolig

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt.

Vår plattform​​

PreWoe är en helhetslösning som hjälper dig att spara tid och få kontroll över företaget. 

Dokumentation​

PreWoe erbjuder mallar och guider som gör att det går snabbt att skapa den dokumentation som du behöver. Du behöver inte börja från ett vitt papper. Du får även tillgång till versionshantering.

Involvering

PreWoe är ett användarvänligt system som gör det möjligt att involvera medarbetarna. Medarbetarna har tillgång till all nödvändig information via en app och kan i samma app hantera löpande rapportering. Ni får tillgång till nödvändiga checklistor & läskvitton.

Uppföljning

Med PreWoe förenklas uppföljningen. Det blir tydligt vad som är gjort och vem som har saker kvar att göra. Analyser blir också enklare när all data är samlat på ett ställe. Ni kan göra egna listor och få påminneler för vad som behövs göras. Under tidens gång får ni även automatisk statistik.

För hela företaget​

Förverkliga er potential genom att digitalisera sättet ni arbetar

Ledning

Beskriv vart företaget ska och följ upp hur ni ligger till. Involvera medarbetarna och hjälps åt att jobba mot era mål.

Chef / Administratör

Sluta hitta på egna lösningar. Skapa en gemensam struktur. Förenkla analyser och administration.

Medarbetare

Större engagemang i företagets utveckling. Enkelt hitta information och rapportera när något händer.

Ett system att växa i

PreWoe är en komplett plattform som samlar allt på ett och samma ställe. Ni får en tydlig överblick av vad som måste göras och systemet påminner när det är dags för nästa aktivitet. Enkelt, tidseffektivt och säkert.

Några av PreWoe:s

alla funktioner

Kontakta oss och boka en demo om du vill veta mer om alla moduler som PreWoe erbjuder.

Mål & rutiner

Bra och tydliga mål är nyckeln för en lönsam verksamhet. Med PreWoe får du en lättöverskådlig bild av nuläget som hjälper dig att ta bättre beslut för framtiden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar dina medarbetare på jobbet. Från fysiska faktorer som ventilation och kemikalier till organisation och sociala behov som gemenskap och återhämtning. PreWoe samlar in information från alla delar.

Medarbetare

Medarbetarna är företags viktigaste tillgång. PreWoe håller koll på hur dina medarbetare mår och vad du kan göra för att de ska må bättre.

PreWoe system bild

Kvalitet & Miljö

Vilka krav ställer dina kunder när det gäller ISO-certifieringar, rapporter och utbildningar? Med PreWoe får du enkla verktyg som gör att du kan leva upp till kundernas förväntan – och lite till.

Visselblåsning

Vem gör vad när det som inte får hända sker? Med PreWoe får du hjälp att hantera visselblåsningar.

Lätt att göra rätt

Med PreWoe får du nöjdare medarbetare, säkrare arbetsmiljö och en tryggare leverans till kund. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på.

Vi erbjuder även utbildningar!

Vägen till framgång

Att komma igång med PreWoe är enkelt & går snabbt.

Tillsammans går vi igenom vilka delar ni vill börja med, vi sätter upp systemet åt er och
ni får tillgång till verktyget samma dag.

 

Steg 1

Importera! Ladda upp era

befintliga dokument

och checklistor.

  

Steg 2

Komplettera! Använd våra

branschspecifika guider,

checklistor och mallar

för att komplettera.

  

Steg 3

Involvera! Släpp

in medarbetarna och

arbeta tillsammans

 

Gör allt själv eller ta hjälp av våra experter

Förenkla pappersarbetet

Mer än en skrivbordsprodukt. Vi har allt du behöver lite till.

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter.

Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.

Färdiga mallar & processer

Policys, riskbedömningar, rutiner och instruktioner


Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner


Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattning till möten

Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till

Utbildningar

Vi erbjuder unika utbildningar som kombinerar plattformen med föreläsningar och uppföljning med experter