ISO-CERTIFIERING

PreWoe gör ISO-arbetet enkelt

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och IT-säkerhet


Med PreWoe sparar du upp till 80% av tiden i ISO-arbetet. En digital plattform kombinerat med erfarna konsulter!ISO-standardens intensioner​


Skapa förutsättningar för att göra ett bra jobb. ISO-standarderna ställer krav på VAD som ska finnas.
Du bestämmer HUR det ska göras.


Varför är ISO-Certifiering viktigt för er?

Det kan finnas många anledningar att företag vill arbeta med ISO


Kundkrav

Ställer era kunder krav på ISO-certifiering eller att ni annars lämnar in massa dokumentation som beskriver hur ni arbetar?

Lönsamhet

ISO-arbetet ger förutsättningar för skapa ordning och reda, involvera medarbetarna och arbeta med ständiga förbättringar. Det är nyckeln till framgångsrika företag.

Medarbetare

Bra medarbetare väljer bra företag. En ISO-certifiering visar att ni arbetar strukturerat och att ni vill bli bättre.


För att lyckas med ISO arbetet är det är viktigt att ni vet varför ni vill certifiera er.​

Pappersarbete är inte kul​


Det är därför vi har tagit fram PreWoe. Det måste vara lätt att göra rätt.​


Var ska man börja?

Kraven kan upplevas spretiga och det är svårt att få en överblick.


Bara pappersarbete...

Fastnar i administration och dokumenthantering. Ingen ser nyttan med arbetet.


Inget värde

Arbetet tillför inget värde för organisationen eller kunderna. Det blir bara ett certifikat på väggen.

Slipp pappersarbetet, effektivisera ISO-arbetet och spara 80% av tiden med PreWoe


Vi hjälper dig från där du är nu, till ISO-certifiering och framåt. Med PreWoe sparar du massor av tid. Gör allt själv eller ta hjälp av våra experter. Här är vår process...

1. Gap-analys

I gap-analysen går vi tillsammans igenom var ni är idag, vart ni vill och vad som behöver göras enligt ISO. Utifrån det skapar vi en handlingsplan.

2. Skapa dokumentation

Handlingsplanen går till stor del ut på att beskriva vad ni vill nå för resultat och hur ni ska nå dem. ISO-standarden ställer inte krav på hur ni ska jobba. Den ställer krav på att ni vet hur ni jobbar och att ni strävar att bli bättre.

3. Certifiering

I certifiering tittar en extern revisor på att ni jobbar som ni beskriver att ni ska göra. Vi samarbetar med certifieringsföretag. Där vi hjälper er att boka in certifiering och är med på mötena.

Gör allt själv eller ta hjälp av våra experter

Digitalisera sättet ni arbetar​

Förverkliga er potential


Ledning

Beskriv vart företaget ska och följ upp hur ni ligger till. Involvera medarbetarna och hjälps åt att jobba mot era mål.

Chef / Administratör

Sluta hitta på egna lösningar. Skapa en gemensam struktur. Förenkla analyser och administration.