Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Verktyget för säkra företag

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem

Med bättre struktur kan ni ta bättre beslut

I Sverige inträffar ungefär 10 000 bränder i byggnader varje år.

Digitalisera brandskyddsarbetet

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) handlar om att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Ett aktivt brandskyddsarbete minskar riskerna för olyckor.

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt. För ett bra brandskyddsarbete krävs både tekniska och organitoriska delar.
Tekniska åtgärder är t.ex. brandlarm, handbrandsläckare och byggnadstekniskt brandskydd. Organisatoriska åtgärder är t.ex. utbildning och information.

Dokumentation

Det är viktigt att det finns regler och instruktioner för verksamheten. I PreWoe finns mallar och guider som förenklar arbetet.

PreWoe stöd:

 • Policy
 • Rutiner
  • Nödläge
  • Särskilda risker
  • Tillbudsrapportering
  • Kontroll & Underhåll
  • Utrymningsövningar

Ansvar

För att få ett fungerande och aktivt brandskyddsarbete är det viktigt att veta vem som är ansvarig för vad.

PreWoe stöd:

 • Uppgiftsfördelning

Riskanalys

Det är viktigt att förstå vilka risker man har, vilka brister som finns och vilka konsekvenser potentiella olyckor skulle få för verksamheten.

PreWoe stöd:

 • Riskbedömningar

Utbildning

För att kunna arbeta säkert är det viktigt att alla medarbetarna har vet vad de ska göra.

PreWoe stöd:

 • Utbildningsplan
 • Introduktion av nyanställda
 • Påminnelser

Teknisk beskrivning

Den tekniska brandskyddsbeskrivningen ska beskriva de hur byggnaden är utformad.

PreWoe stöd:

 • Brandcellsgränser
 • Utrymningsvägar
 • Brandsläckare
 • Brandvarnare

Uppföljning

För att brandskyddet ska fungera måste det genomföras kontroller och regelbundet underhåll, men även utvärdering och förbättringar.

PreWoe stöd:

 • Påminnelser
 • Årlig uppföljning
 • Skyddsronder
PreWoe System bild

En komplett plattform som stärker ditt företag

Med PreWoe får du verktyg för struktur och uppföljning. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på.

Allt i ett

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

 • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

 • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

 • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

 • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till