PreWoe är ett digitalt verktyg anpassat för mindre företag

PreWoe gör det systematiska arbetsmiljöarbetet enkelt

Spara upp till 80% av tiden ni behöver lägga på att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Pappersarbete är inte kul. Därför har vi tagit fram en digital plattform som förenklar arbetsdagen för dig och och dina medarbetare.

Gör rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid.

Nulägesanalys

Testa gärna vår självskattning för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Interaktiv nulägesanalys

Ska arbetsmiljöverket granska ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Arbetsmiljöverket genomför nu ett projekt ”Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag” där de riktar in sig på relativt nystartade företag som inte tidigare fått besök av arbetsmiljöverket.

Kontakta oss så hjälper vi er.
0723767420
per@prewoe.com

Vägen till att uppfylla SAM

Att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet i PreWoe är enkelt & går snabbt.

Vi sätter upp systemet åt er och ni får tillgång till verktyget samma dag.

 

Steg 1

Importera! Ladda upp era

befintliga dokument

och checklistor.

  

Steg 2

Komplettera! Använd våra

branschspecifika guider,

checklistor och mallar

för att komplettera med det som behövs.

  

Steg 3

Involvera! Släpp

in medarbetarna och

arbeta tillsammans

 

Gör allt själv eller ta hjälp av våra experter

Fördelar med att digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet

Byt ut pappersarbetet mot en smidig digital plattform och upplev en bättre arbetsmiljö med PreWoe!


Dokumentation

Våra mallar och guider gör att ni kan spara upp till 80% av tiden att komma igång. Med allt på ett ställe blir det lätt att hitta det man letar efter.

Involvering

Vår app gör det enkelt att involvera alla i företaget. Läskvitton, rapportering och medarbetar-undersökning är bara några av funktionerna.

Uppföljning

Med PreWoe blir det lätt att följa upp att aktiviteter blir gjorda. Det blir också lätt att analysera informationen som kommer in, för att ta bättre beslut.

Föreskrifterna om systematiskt
arbetsmiljöarbete består av 12 paragrafer


PreWoe effektiviserar alla delar!

Föreskriften gäller alla företag.

PreWoe: PreWoe passar alla typer av företag.

Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

PreWoe: Med PreWoe får du bättre kontroll på vad som behöver göras.

Det omfattar alla
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

PreWoe: PreWoe inkluderar alla i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla i företaget ska medverka i arbetsmiljöarbetet

PreWoe: Gör det lätt för alla att ta del av information och rapportera problem.

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner för arbetsmiljöarbetet.

PreWoe: Mallar och guider för att skapa relevanta dokument. Men även läskvitton för säkerställa att alla tagit del av informationen.

VD:n har ansvaret för arbetsmiljön. Men vissa arbetsuppgifter kan fördelas till chefer och andra arbetstagare.

PreWoe: Mallar och guider för relevanta dokument.

Alla medarbetare ska känna till arbetsmiljöarbetet och hur arbetet ska genomföras säkert.

PreWoe: PreWoe gör det enkelt för medarbetare att ta del av relevant information.

Alla företag ska undersöka arbetsmiljön och identifiera risker som kan leda till att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall.

PreWoe: Mallar och guider för riskbedömningar.

Företag ska utreda orsakerna bakom olycksfall eller ohälsa. Så att de inte händer igen.

PreWoe: Rapportering, analys och uppföljning av händelser.

De åtgärder som inte behöver genomföras direkt ska dokumenteras inklusive när de ska vara genomförda och vem som är ansvarig.

PreWoe: Handlingsplan med automatiska påminnelser.

Varje år ska företaget följa upp hur arbetsmiljöarbetet går. 

PreWoe: Mallar, guider och automatisk statistik som underlättar uppföljningen.

Företag ska ta hjälp av experter i de delar de inte själva har kompetensen.

PreWoe: PreWoe erbjuder guider så att företag kan göra mycket själva. Men PreWoe erbjuder även hjälp av konsulter.

En komplett plattform som gör det lätt att göra rätt

Med PreWoe får du verktyg för struktur och uppföljning. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på. Gör allt själv, eller ta hjälp av våra experter.

Läs mer om arbetsmiljö:

Allt du behöver och lite till.

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet


Färdiga mallar & processer

Policys, mål, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till