Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Verktyget för framgångsrika företag

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Med bättre struktur kan ni ta bättre beslut

Lägg din tid på rätt saker

Gå från från utspridda dokument till samlad information. Du får inte kunder tack vare pappersarbete, men du får kunder för att du har koll. 

Vanliga utmaningar i kvalitet och miljöarbetet

Arbetet är spretigt och det är svårt att få en överblick.

Fastnar i administration och dokumenthantering

Svårt att komma igång och få systematik i förbättringsarbetet.

Arbetet tillför inget värde för organisationen eller kunderna.

PreWoe System bild

En komplett plattform som stärker ditt företag

Med PreWoe får du verktyg för struktur och uppföljning. Dessutom frigör det tid så att du kan fokusera på det just du är bäst på.

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till