Återgång till kontoret

Återgå till kontoret med medarbetarna i fokus

Många känner oro inför att återgå till kontoret, det påverkar prestationen. Om ni är väl förberedda när medarbetarna kommer tillbaka så kan många onödiga arbetsmiljöproblem undvikas

Har ni jobbat hemma länge? Ska ni återgå till kontoret i höst?

Känner du dig osäker på vad som behöver göras inför att ni ska jobba mer på kontoret?

PreWoe är en digital helhetslösning som gör det lätt att göra rätt. Dokumentation, Påminnelser, mallar, checklistor och expertstöd. Allt på samma ställe.

– Gör rätt saker
– På rätt sätt 
– I rätt tid

Har ni medarbetare med känslor?

Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. Behandlar dem som det.

  • Hur mår medarbetarna?
  • Vad behöver ni göra för att skapa en säker arbetsmiljö?
  • Vem gör vad och när?
  • Hur hanterar ni era medarbetares oro?

Framtidens arbetsmarknad är redan här

Mer än fyra av tio svenskar kan tänka sig att byta jobb när coronapandemin är över.

Microsoft Work Trend Index

Det är bra om arbetstagarna och arbetsgivarna samarbetar så att alla
berörda parter får en så produktiv återgång till arbetet som möjligt.

Baseras på EU:s rekommendationer. European Agency for Safety and Health at Work. https://osha.europa.eu/

PreWoe. Ett system. Många fördelar

PreWoe är en digital plattform för hela företaget som hjälper dig skapa en professionell återgång till kontoret.

Planera

För en lyckad återgång till kontoret krävs ordentlig planering. Vem gör vad och när. Med planering kan ni ta medvetna val och inte hela tiden ligga steget efter och släcka bränder. Det är både effektivare och roligare.

Genomföra

Det är mycket som behöver göras inför återgången. Genom att samla allt i ett system så får ni bättre överblick och fler kan vara med och hjälpa till. Det är allt från medarbetarundersökningar, riskbedömningar till introduktion av nyanställda som kanske aldrig varit på kontoret.

Följa upp

Allt blir inte rätt från börja. Det är därför viktigt att följa upp och snabbt åtgärda de saker som inte fungerar. Det finns även lag på att alla företag måste arbete med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och där är uppföljningen en viktig del.

Bättre beslut, mindre pappersarbete.

PreWoe är verktyget du har letat efter

PreWoe gör det lätt att göra rätt. Plattformen hjälper dig att göra medvetna val och involvera alla. Det är nyckelarna till en framgångsrik återgång till kontoret och en hållbar arbetsmiljö.

Utan en tydlig plan så är det lätt att:

  • Ni bara fokusera på det som redan har hänt
  • Ni bryter mot lagar och regler
  • Ni genomför punktinsatser som inte ger önskat resultat
  • Medarbetare slutar eller blir sjukskrivna 

Med PreWoe får du allt du behöver

Att komma igång med PreWoe är enkelt och går snabbt. Tillsammans går vi igenom vilka delar ni vill börja med, vi sätter upp systemet åt er och ni får tillgång till verktyget samma dag.

Digital plattform

Konsulttjänster