Arbetsanpassning

Arbetsanpassning

Ge alla medarbetare förutsättningar för att
göra ett bra jobb

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Med bättre struktur kan ni ta bättre beslut

Vad kostar det för ditt företag om någon blir sjuk?

Syftet med reglerna kring arbetsanpassning är att

  • Förebygga sjukfrånvaro
  • Förenkla återgång till arbetet efter sjukskrivning

 

PreWoe hjälper dig att spara upp till 80% av tiden ni behöver lägga på administration

Det är lätt att komma igång

Att komma igång med PreWoe är enkelt och går snabbt. Tillsammans går vi igenom vilka delar ni vill börja med, vi sätter upp systemet åt er och ni får tillgång till verktyget samma dag.

1. Importera
Ladda upp era befintliga dokument och checklistor.

2. Komplettera
Använd våra guider och checklistor för att komplettera med mallar från PreWoe.

3. Involvera
Släpp in medarbetarna och arbeta tillsammans

 

PreWoe modellen

Ett webbinar där vi pratar om arbetsanpassning

Vi går igenom

  • Vad innebär föreskriften om arbetsanpassning?
  • Vilka nya krav ställs på arbetsgivaren?
  • Vad är arbetsanpassning?
  • Tips på hur man kan jobba med arbetsanpassningar

Allt du behöver och lite till

Med PreWoe får du tillgång till en mängd verktyg som underlättar det vardagliga arbetet. Allt från färdiga mallar, guider och rapporter. Vill du dessutom få lite extra stöttning kan våra konsulter hjälpa dig.  

  • Färdiga mallar & processer

Kvalitet & miljöpolicys, mål, miljöaspekter, riskbedömningar, rutiner och instruktioner

  • Enkla guider

Handlingsplaner, checklistor och arbetsmiljöplaner

  • Rapporter

Rapportering, uppföljning och sammanfattningar till möten

  • Tillgång till experter

Våra konsulter hjälper dig gärna då tiden eller kompetens inte räcker till