PreWoe för storföretag

PreWoe gör vardagen lite enklare, säkrare och mer hållbar

Med PreWoe blir det lätt att göra rätt

Med bättre information kan ni ta bättre beslut

Välj de delar som passar er

Mål & rutiner

Bra och tydliga mål är nyckeln för en lönsam verksamhet. Med PreWoe får du en lättöverskådlig bild av nuläget som hjälper dig att ta bättre beslut för framtiden.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar dina medarbetare på jobbet. Från fysiska faktorer som ventilation och kemikalier till organisation och sociala behov som gemenskap och återhämtning. PreWoe samlar in information från alla delar.

Medarbetare

Medarbetarna är företags viktigaste tillgång. PreWoe håller koll på hur dina medarbetare mår och vad du kan göra för att de ska må bättre.

PreWoe system bild

Kunder

Vilka krav ställer dina kunder när det gäller ISO-certifieringar, rapporter och utbildningar? Med PreWoe får du enkla verktyg som gör att du kan leva upp till kundernas förväntan – och lite till.

Riskhantering

Vem gör vad när det som inte får hända sker? Med PreWoe får du hjälp att skapa tydliga rutiner om olyckan är framme.